01224 67 68 69

skip to Main Content
7 Cách Xây Dựng Thương Hiệu

7 cách xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu là một trong những mảng quan trọng của Marketing. Các tổ chức đang dành hàng triệu đô lên kế hoạch và thượng hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu. Các nghiên cứu mới đang được tiến hành và các phương pháp mới đang được phát triển nhằm mục đích thiết lập các cách tiếp cận mới trong vấn đề quản trị thương hiệu. Nhiều phương pháp xây dựng thương hiệu, các quan niệm, ý tưởng đã được phát triển và kết quả dẫn tới nhiều ý kiến khác nhau trong việc một công ty nên quản trị thương hiệu như thế nào. Sẽ rất khó  nếu xem xét các thương hiệu chỉ trên một khía cạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia đã phân loại 7 phương pháp xây dựng thương hiệu giúp chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh về vấn đề này.

Một phân tích chuyên sâu các bài báo phát hành về vấn đề quản trị thương hiệu dẫn tới 7 cách tiếp cận dưới đây. Đây bao gồm hơn 300+ bài báo từ Journal of MarketingJournal of Marketing ResearchJournal of Consumer ResearchHarvard Business Review and European Journal of Marketing. Vì thế, chúng ta có thể chắc chắn mà kết luận rằng không quan trọng phương pháp hay kiểu mà một người áp dụng là gì, nó đều bắt nguồn từ một trong 7 phương pháp xây dựng thương hiệu dưới đây:

7 CÁCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  • Cách xây dựng mang tính kinh tế: thương hiệu là một phần của chiến dịch Marketing Mix truyền thống
  • Cách xây dựng theo danh tính: thương hiệu liên kết với danh tính công ty
  • Cách xây dựng dựa trên khách hàng: Thương hiệu liên kết với nhóm người tiêu dùng
  • Cách xây dựng theo tính cách: thương hiệu giống như một nhân vật có tính cách giống con người
  • Cách xây dựng mang tính quan hệ: thương hiệu giống như một đối tác tiềm năng
  • Cách xây dựng mang tính văn hóa: thương hiệu là một phần của nền văn hóa rộng hơn.

7 cách xây dựng thương hiệu 7 cách xây dựng thương hiệu

Có nhiều giả thuyết và mô hình về lĩnh vực xây dựng thương hiệu với những quan điểm riêng của mình và chúng đã tỏ ra rất có hiệu quả. Mô hình nhận diện thương hiệu của Aaker’s, lăng kính thương hiệu của Kapfere’s hay tháp thương hiệu dựa trên khách hàng của Keller, tất cả những mô hình trên đều làm tăng sức mạnh thương hiệu của một sản phẩm hay dịch vụ nhưng có thể phát triển từ quan điểm khác nhau.

Các cách xây dựng thương hiệu về cơ bản là 7 cách quan điểm khác nhau về việc quản trị thương hiệu. Bắt đầu với việc suy nghĩ về bản thân bạn, bạn có bao giời nghĩ về một thương hiệu như là một con người hay hay thứ gì đó mà khách hàng có mối quan hệ mật thiết? 7 phương pháp xây dựng thương hiệu trên giúp chúng ta có cách nhìn mới về những thương hiệu mà chúng ta biết. Và một khi chúng ta bắt đầu nhìn thương hiệu bằng một cái nhìn khác, chúng ta có thể thay đổi những cái nhìn khác nhau tùy theo hoàn cảnh và có thể tạo ra cách xây dựng riêng của mình để phù hợp với hoàn cảnh.

Chúng ta nên biết được những quan điểm cơ bản đằng sau những cách xây dựng nhưng đồng thời chúng ta cũng nên biết rằng đối với mình “cách xây dựng” là gì. Làm thế nào chúng ta có thể xử lí nếu chúng ta được yêu cầu giải quyết vấn đề của thương hiệu? Hãy áp dụng những quy tắc trên để xây dựng thương hiệu một cách thông minh

This Post Has One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top